Con chó này cắn ít thôi! Tao mà tìm được t chịch cả nhà đấy nhé con chó. T trù cho cả dòng tộc mày suốt đời không vực lên được. Ăn cắp cái cc!